Rataje nad Sázavou 187 Zahradní
+420 734 747 830
a.jelinek22@gmail.com

Výstavby oplocenek

Ochranný plot neboli oplocenka se staví z důvodu ochrany nově vysázených stromků před zvěří, která by mohla nenávratně poškodit výsadbu. My preferujeme oplocenku dřátěnou, jak z důvodu údržby tak kvůli členitosti terénu. Drátěná oplocenka je postavena z dřevěných kůlů a drátěného pletiva (plotu). Dřevěný kůly jsou rozestavěný ve vzdálenosti 2.5 až 3 metrů. Oplocenky se musejí pravidelně kontrolovat, zda-li není poničená, aby plnila svůj učel ochrany sadby. Je-li poničená musí se okamžitě opravit.