Rataje nad Sázavou 187 Zahradní
+420 734 747 830
a.jelinek22@gmail.com

Prořezávky

 Výchovný zásah ve stadiu mlazin jehož účelem je v prvé řadě snížení hustoty porostu a dále úprava zdravotního a jakostního stavu porostu. Podle množství odstraněných jedinců se rozlišuje prořezávka slabá, střední, silná, popř. velmi silná. Uskutečňuje se převážně na podkladě individuálního výběru v podúrovni, ale i schematicky, je-li porost dostatečně pravidelný. Prořezávka je důležitá zejména v nesmíšených a stejnověkých porostech jehličnatých dřevin, v nichž se vysoká hustota stává brzdou příznivého vývoje porostu.